четвер, 6 лютого 2014 р.

Ісаак Ньютон Ісаа́к Н'ю́то́н ( 1643-1727) — англійський учений, який заклав основи сучасного природознавства, творець класичної фізики та один із засновників числення нескінченно малих.Наукові праці Ньютона належать до механіки, оптики, астрономії, математики.

Математика

 •  розробив (незалежно від Готфріда Лейбніца) диференціальне та інтеґральне числення.
 • серед початківців числення нескінченно малих
 • Біном Ньютона       
                     
Фізика
Механіка 
Фундаментальна праця «Математичні начала натуральної філософії» (1687 рік). 
В якій сформулював основні закони класичної механіки
 • поняття масакількість рухусилаприскореннядоцентрова сила 
 • три закони руху (закони Ньютона)
 •  закон всесвітнього тяжіння. (Відкриття цього закону знаменувало перехід від кінематичного опису Сонячної системи до динамічного пояснення явищ і остаточно затвердило перемогу вчення Коперніка.)
 • показав, що з закону всесвітнього тяжіння випливають три закони Кеплера. Ньютон пояснив особливості руху Місяця, явище прецесії; розвинув теорію форми Земної кулі, відзначивши, що вона повинна бути стиснута на полюсах, теорію припливів і відпливів; розглянув проблему створення штучного супутника Землі тощо.

Ньютон створив фізичну картину світу, що панувала в науці  до початку 20 ст.  Але СТВ не відкинула зовсім закономірностей, установлених класичною механікою Ньютона, а лише уточнила і доповнила її для випадку руху зі швидкостями, порівнянними зі швидкістю світла. 
Ньютон встановив закон опору й основний закон внутрішнього тертя в рідинах і газах, дав формулу для швидкості поширення звукових хвиль.
В честь нього названо одиницю вимірювання сили-1 ньютон.
Оптика

 •  1666 року за допомогою тригранної скляної призми розклав біле світло на 7 кольорів (у спектр), тим самим довівши його складність (явище дисперсії), 
 • відкрив хроматичну аберацію. 
 • (1668,1671)Телескоп Ньютона,щоб уникнути аберації в телескопах — рефлектор оригінальної системи — дзеркальний, де замість лінзи використовувалося увігнуте сферичне дзеркало
 •  Ньютон досліджував інтерференцію і дифракцію світла. Вивчаючи колір тонких пластинок, відкрив  кільця Ньютона.
 •  Ньютон вважав світло потоком корпускул — корпускулярна теорія світла(але розглядав можливість існування і хвильових властивостей світла,  1675 року намагався створити компромісну корпускулярно-хвильову теорію світла). Свої оптичні дослідження він виклав у «Оптиці» (1704).


.

Немає коментарів:

Дописати коментар